poniedziałek, 21 stycznia 2013

D. Gmitrzak, M. Worsztynowicz, Czakry. Podróż w głąb siebie

Choć zapominamy o tym na co dzień, człowiek jest istotą duchową posiadającą zsynchronizowany z całą Naturą system energetyczny. Filozofia Wschodu mówi, że każdy z nas posiada 7 głównych ośrodków energetycznych – czakr (sanskryt – koło, wir energii) rozmieszczonych wzdłuż kręgosłupa, będących „energetycznymi organami zmysłowymi”. Pobierają one energię życiową z bliskiego nam otoczenia i przetwarzają w odpowiednią dla nas, rozprowadzając ją po całym ciele.

Siedem czakr porównuje się najczęściej do poziomów świadomości człowieka, ale też perspektywy, z której będziemy postrzegać rzeczywistość. I tak, gdy czakra korzenia reprezentuje świadomość ciała i materialność, tak czakra serca – świadomość społeczną i empatię. Jedynie pełne zsynchronizowanie wszystkich czakr, daje nam szansę na rozszerzenie świadomości i głębsze pojmowanie siebie zanurzonego w świecie, którego jesteśmy komplementarnym elementem. Owa pełnia jest nam dana niezwykle rzadko, częstym są natomiast wszelakie zaburzenia w przepływie energii, które rzutują na naszą codzienność (osłabiona odporność, choroby fizyczne, nierównowaga psychiczna etc.). Pamiętając, że dochodzenie do świadomości jest procesem poznania, akceptacji i doskonalenia siebie, możemy jednak podjąć wysiłek synchronizacji czakr. Praca nad nimi według wskazówek Dagmary Gmitrzak wpłynie na poprawę naszego całego życia, rozwinie percepcję, wrażliwość, pewność i akceptację siebie, będzie znaczącym krokiem w samorozwoju.

„Czakry. Podróż w głąb siebie” to praktyczny poradnik zawierający wskazówki teoretyczne zaznajamiające czytelnika z tematyką czakr – podstawowe informacje o systemie energetycznym człowieka, dokładny opis każdej z siedmiu czakr (tu nie zabrakło ciekawego opisu niedoczynności i nadczynności pracy czakry), ale przede wszystkim szereg ćwiczeń do praktycznej pracy z czakrami. Ta możliwa będzie dzięki dołączonemu do książki zestawowi 22 kart.

Karty powstały w oparciu o trzy aspekty każdej z czakr. Ilustrowane przez Monikę Worsztynowicz, wydane w wygodnym, dużym formacie są inspirującym dodatkiem, który można wykorzystywać w formie wyroczni, ujawniania sfer życia wymagających uzdrowienia, ale przede wszystkim medytacji rozwijającej wybraną czakrę.

Pomocą w tym celu służyć będzie opis każdej z kart, składający się z części symbolicznej, pytań do refleksji, a także konkretnych zadań, pomagających w rozwoju aspektu czakry.

„Dojrzały, duchowo zintegrowany człowiek jest niczym roślina w pełni rozkwitu; jego aura lśni wszystkimi kolorami tęczy. Żadne czynniki zewnętrzne nie są w stanie zakłócić stanu wewnętrznej błogości i harmonii z samym sobą i wszechświatem”1. To forma, do której dążyć powinien każdy świadomy człowiek. Jak udowadniają autorki jedną z dróg samorozwoju jest praca z czakrami. Gmitrzak opisuje tę podróż przystępnym językiem, ukazując całe bogactwo symboliki zaprezentowanej w kartach. Całość tworzy inspirującą wskazówkę do rozwoju wewnętrznego, potwierdza siłę tkwiącą w człowieku, ale przede wszystkim przypomina o Jedności wszechświata, którego jesteśmy częścią.Za książkę i karty dziękuję wydawnictwu:  1. 1Gmitrzak, M. Worsztynowicz, Czakry. Podróż w głąb siebie, Warszawa 2011, s. 112

3 komentarze:

  1. Zdecydowanie chciałabym mieć taki podręcznik i karty. Mocno interesuję się tą tematyką.

    OdpowiedzUsuń
  2. A mnie jakoś nie przekonuje taka tematyka, ale z drugiej strony może po zapoznaniu się z tą książką przekonałabym się :)

    OdpowiedzUsuń
  3. Zdecydowanie nie dla mnie. Pozdrawiam.

    OdpowiedzUsuń